ติดต่อเรา
 
 
ที่อยู่ของ เพื่อนงานและการบัญชี
36/201 ซอยเลียบคลองสอง30 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร.081-622-1890
 
 
'ชื่อ:', 'type' => 'name', 'require' => 1), array('name' => 'E-mail:', 'type' => 'email', 'require' => 1), array('name' => 'โทรศัพท์:', 'type' => 'input', 'require' => 1), array('name' => 'เรื่อง:', 'type' => 'subject', 'require' => 1), array('name' => 'ข้อความ:', 'type' => 'textarea', 'require' => 1), array('name' => 'กรอกรหัส:', 'type' => 'turing', 'require' => 1, 'url' => 'contact-form/image.php', 'prompt' => 'กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกันด้วย')); $contact_form_graph = true; $contact_form_xhtml = false; $contact_form_email = "punchatree@gmail.com"; $contact_form_encoding = "utf-8"; $contact_form_default_subject = "ติดต่อ Friendbookshop"; $contact_form_message_prefix = "ข้อความนี้ส่งมาจากระบบของเว็บไซต์ Friendbookshop.com\r\n==============================\r\n\r\n"; include_once "contact-form/contact-form.php"; ?>