เพื่อนบัญชีและธุรกิจ สำนักงานบัญชี เพื่อนงานและการบัญชี
36/201 ซอยเลียบคลองสอง 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510 โทร.081-622-1890 อีเมล์: jujydo@hotmail.com
สายด่วน :
(งานจดทะเบียน)086-478-6130,081-622-1890(คุณชัยพร)
jujydo
jujydo@hotmail.com
เว็บไซด์ : http://account.friend.co.th

ใบเสนอราคาบริการจดทะเบียนบริษัท

เรื่อง    ขอเสนอราคาบริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

เรียน   ท่านผู้ใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการ

 

ค่าบริการจดทะเบียน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนทุนไม่มีกำหนด (จะจดกี่ล้านก็ได้ ) ราคา 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท
ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ราคา 2,500 บาท รวม 11,500 บาท พิเศษ ลดเหลือเพียง 11,000 บาท
ฟรี+ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการจดทะเบียนทั้งหมด+ตรายาง+(แถม)ภาษีมูลค่าเพิ่ม +เว็บไซต์บริษัท 11,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอย่างอื่นๆ เพิ่มเติม)


รายละเอียดขอบเขตงานในการดำเนินการทั้งหมด

 

1.รับเอกสารและข้อมูลต่างๆ


2.ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล


3.จัดพิมพ์เอกสารและลงลายมือชื่อต่างๆ


4.จัดทำตรายางบริษัท


5.จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


6.จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


7.คืนเอกสารให้กับลูกค้า


8.ทำบัญชีฟรี 1 เดือน เมื่อทำบัญชีกับสำนักงานและไม่มีเอกสารและต้องมัดจำไม่น้อยกว่า 1,500 บาท


10.ฟรี -ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมบริการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการใน เว็บไซต์ Wattajuk.com


 

 

หมายเหตุ

 

             1.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จังหวัด ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นนทบุรี คิดเพิ่มอีก 1,000 บาท

             2.ถ้าจดทะเบียนในจังหวัดอื่น และจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขอคำนวนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจดให้ที่จังหวัดนั้น

             3.ถ้าจดทะเบียนทุนเกิน 1 ล้าน บาท ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

             4.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ายกเลิกการจดทะเบียนจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

             5.กรณี พิมพ์เอกสาร และ ส่งเอกสารเซ็นเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่างๆซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของลูกค้าเอง คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1,000 บาท/ครั้ง

             6.การจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่จดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะล้าช้า(15วัน) แต่จดที่สำนักงานสรรพากรตามพื้นที่ของท่าน และเสร็จรวดเร็วกว่า 1 วันได้

 

ขั้นตอนการส่งมอบงาน

"เพื่อนงานและการบัญชี"จะทำการจดทะเบียนบริษัทให้ท่านอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเอกสารที่เซ็นต์ เรียบร้อยจากท่าน โดยใช้ระยะเวลา จดทะเบียนบริษัทภายใน 1 วัน(ยกเว้นกรณีเกิดปัญหากับกรมฯ เช่น เครื่องเสีย,ตรงกับวันหยุดราชการ เป็นต้น) และจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 วัน หลังจากนั้นจะส่งมอบงานที่ทำเสร็จแล้ว พร้อมเอกสาร คืนให้แก่ท่านไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับเอกสารที่เซ็นเรียบร้อย


การเรียกเก็บค่าบริการ

การชำระเงินมีดังนี้


             งวดที่1.ชำระเงินมัดจำวันไปรับเอกสารครั้งแรก 3,000 บาท

             งวดที่2.ชำระเงินที่เหลือในวันเซ็นเอกสาร อีก 8,000 บาท             หมายเหตุ- การรับเงินทุกครั้งจะมีใบเสร็จรับเงินออกให้เป็นหลักฐานการบริการของเรากระทำด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อท่านเสมอและเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทฯของท่าน ถูกต้อง เรียบร้อย ตามหลักกฎหมาย ซึ่งเราได้ดำเนินการและความชำนาญกว่า 15 ปีแล้วครับ

ขอแสดงความนับถือ

เพื่อนงานและการบัญชี